BESPLATAN KURS NJEMAČKOG JEZIKA

BESPLATAN KURS NJEMAČKOG JEZIKA

 

U saradnji sa našim poslovnim partnerom
“CPE – Centar za poslovnu edukaciju” Institut u Tuzli i Sarajevu,
nudimo besplatan kurs njemačkog jezika od nivoa A2 do B1.

 

Agencija “Smart kon” potražuje 30 kandidata za renomirane gerijatriske domove i bolnice širom Njemačke.

Uslovi za prijave kandidata su:

 • završena srednja ili viša medicinska škola, opšti smjer
 • položen državni ispit a mogu se prijaviti i oni koji volontiraju i čekaju polaganje državnog ispita
 • poznavanje njemačkog jezika A2 certifikat (Goethe, ÖSD ili TELC)
 • prijave moguće i kandidatima koji su u toku A2 certifikacije a već imaju A1
 • CV sa fotografijom na njemačkom jeziku
 • kopija pasoša

Kompletne prijave sa traženom dokumentacijom u PDF formatu šaljite na email adresu info@smart-kon.de
Uz prijavu obavezno poslati CV na njemačkom jeziku sa fotografijom.

Rok za prijave je 30.04.2018.

 

BESPLATAN KURS NJEMAČKOG JEZIKA

BESPLATAN KURS NJEMAČKOG JEZIKA

 

U saradnji sa našim poslovnim partnerom
“CPE – Centar za poslovnu edukaciju” Institut u Tuzli i Sarajevu,
nudimo besplatan kurs njemačkog jezika od nivoa A2 do B1.

 

Agencija “Smart kon” potražuje 30 kandidata za renomirane gerijatriske domove i bolnice širom Njemačke.

Uslovi za prijave kandidata su:

 • završena srednja ili viša medicinska škola, opšti smjer
 • položen državni ispit a mogu se prijaviti i oni koji volontiraju i čekaju polaganje državnog ispita
 • poznavanje njemačkog jezika A2 certifikat (Goethe, ÖSD ili TELC)
 • prijave moguće i kandidatima koji su u toku A2 certifikacije a već imaju A1
 • CV sa fotografijom na njemačkom jeziku
 • kopija pasoša

Kompletne prijave sa traženom dokumentacijom u PDF formatu šaljite na email adresu info@smart-kon.de
Uz prijavu obavezno poslati CV na njemačkom jeziku sa fotografijom.

Rok za prijave je 30.04.2018.