ŠKOLOVANJE AUSBILDUNG U NJEMAČKOJ

ŠKOLOVANJE AUSBILDUNG U NJEMAČKOJ

 

Ausbildung zum Altenpfleger/in
Edukacija za zvanje njegovatelj/ica

 

Agencija Smart kon, u saradnji sa renomiranim gerijatrijskim domovima, nudi mogućnost Ausbildunga za zvanje njegovatelja.
Ausbildung traje 3 godine. Početak Ausbildunga je april i avgust

Nakon Ausbildunga poslodavac garantuje stalni radni odnos.
Gerijatrijski domovi omogućavaju i finansiraju skolovanje osobama neovisno od prethodne naobrazbe.
Domovi se nalaze u sjevernoj Njemačkoj, Hamburg i okolina, Hannover i okolina i Kiel i okolina.

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 • CV sa fotografijom (ne starija od 15 dana)
 • kopija validnog pasoša
 • kopija diplome srednje skole
 • poznavanje njemačkog jezika B1 stepen (Ösd, Goethe, Telc Institut)

Kandidati koji potpišu ugovor, moći će pohađati kurs za B2 stepen njemačkog jezika o trošku poslodavca.

Poslodavac nudi:

 • stalni radni odnos
 • redovnu platu
 • godišnji odmor sa svim beneficijama
 • organizacija smještaja
 • refundacija putnih troškova i džeparca do Njemačke u ukupnom iznosu od 500€
 • mogućnost dobijanja kredita u iznosu od 2000€ od prvog radnog dana

Bruto zarada:

 • 1. školska godina 1060,70 €
 • 2. školska godina 1126,70 €
 • 3. školska godina 1233,00 €

Dodaci po satu za sve 3 godine:

 • rad noću 21:00-06:00 – 25%
 • rad praznicima – 100%
 • rad nedeljom – 35%
 • rad subotom 13:00-21:00 – 25%
 • prekovremeni rad – 30%

Poslodavac se obavezuje pronaći adekvatan smještaj. Troškove smještaja snosi kandidat.
Kvadratura stana se dogovara na razgovoru sa poslodavcem.

Prijave slati na email info@smart-kon.de

Kandidati koji budu ispunjavali uslove, biti će pozvani na razgovor sa agencijom Smart kon i njemačkim poslodavcem.
Tačan datum razgovora i lokacija biti će naknadno objavljeni.

ŠKOLOVANJE AUSBILDUNG U NJEMAČKOJ

ŠKOLOVANJE AUSBILDUNG U NJEMAČKOJ

 

Ausbildung zum Altenpfleger/in
Edukacija za zvanje njegovatelj/ica

 

Agencija Smart kon, u saradnji sa renomiranim gerijatrijskim domovima, nudi mogućnost Ausbildunga za zvanje njegovatelja.
Ausbildung traje 3 godine. Početak Ausbildunga je april i avgust

Nakon Ausbildunga poslodavac garantuje stalni radni odnos.
Gerijatrijski domovi omogućavaju i finansiraju skolovanje osobama neovisno od prethodne naobrazbe.
Domovi se nalaze u sjevernoj Njemačkoj, Hamburg i okolina, Hannover i okolina i Kiel i okolina.

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 • CV sa fotografijom (ne starija od 15 dana)
 • kopija validnog pasoša
 • kopija diplome srednje skole
 • poznavanje njemačkog jezika B1 stepen (Ösd, Goethe, Telc Institut)

Kandidati koji potpišu ugovor, moći će pohađati kurs za B2 stepen njemačkog jezika o trošku poslodavca.

Poslodavac nudi:

 • stalni radni odnos
 • redovnu platu
 • godišnji odmor sa svim beneficijama
 • organizacija smještaja
 • refundacija putnih troškova i džeparca do Njemačke u ukupnom iznosu od 500€
 • mogućnost dobijanja kredita u iznosu od 2000€ od prvog radnog dana

Bruto zarada:

 • 1. školska godina 1060,70 €
 • 2. školska godina 1126,70 €
 • 3. školska godina 1233,00 €

Dodaci po satu za sve 3 godine:

 • rad noću 21:00-06:00 – 25%
 • rad praznicima – 100%
 • rad nedeljom – 35%
 • rad subotom 13:00-21:00 – 25%
 • prekovremeni rad – 30%

Poslodavac se obavezuje pronaći adekvatan smještaj. Troškove smještaja snosi kandidat.
Kvadratura stana se dogovara na razgovoru sa poslodavcem.

Prijave slati na email info@smart-kon.de

Kandidati koji budu ispunjavali uslove, biti će pozvani na razgovor sa agencijom Smart kon i njemačkim poslodavcem.
Tačan datum razgovora i lokacija biti će naknadno objavljeni.