Emsad Nuhanović

2016. godinu je obilježilo moje zaposlenje u Njemačkoj. U tome mi je od prvih koraka pa sve do danas nesebično, sa mnogo profesionalizma i odgovornosti, pomogla Agencija “Smart kon”. Za svaki vid pomoći i podrške bili ste uvijek uz mene, stručno i kvalitetno, olakšavajući moj rad i stručno usavršavanje. U tome sam Vam beskrajno zahvalan. Želim Vam mnogo uspjeha u daljem radu.

Leave A Comment