Agencija “Smart kon” dolazi u Zenicu i potražuje medicinske sestre i tehničare za više pokrajina u Njemačkoj

Poziv na intervju u Zenici!

 

Agencija “Smart kon” dolazi u Zenicu

i potražuje medicinske sestre i tehničare

za više pokrajina u Njemačkoj!

 

Agencija “Smart kon” traži veći broj:

 • medicinskih sestara i tehničara (opšti smjer),
 • za potrebe gerontološkog centra za njemačke pokrajine Niedersachsen, Schleswig Holstein., Hamburg i Bremen.

Poželjno radno iskustvo.

Plata:

 • 1900 € bruto do nostrifikacije diplome + dodaci za prekovremeni rad, rad praznicima i noćni rad
 • 2350 € bruto nakon nostrifikacije diplome + dodaci za prekovremeni rad, rad praznicima i noćni rad

Uslovi koje poslodavac traži su:

 • završena srednja ili viša medicinska škola, opšti smjer
 • položen državni ispit a mogu se prijaviti i oni koji volontiraju i čekaju polaganje državnog ispita
 • poznavanje njemačkog jezika minimalno B1 certifikat (Goethe, ÖSD ili TELC)
 • prijave moguće i kandidatima koji su u toku B1 certifikacije a već imaju A2
 • CV sa fotografijom na njemačkom jeziku
 • kopija pasoša
 • i sve prevedeno unaprijed na njemački jezik

Poslodavac nudi:

 • stalni radni odnos
 • redovnu platu
 • godišnji odmor sa svim beneficijama za prekovremeni rad, rad praznicima i noćni rad
 • organizacija smještaja
 • mogućnost napredovanja
 • opciono službeno vozilo
 • opciono pomoć oko regulisanja dijela troškova nostrifikacije
 • opciono snosi troškove obuke i polaganja ispita za B2 tokom čekanja na termin za ambasadu
 • refundacija putnih troškova i džeparca do Njemačke u ukupnom iznosu od 500€
 • mogućnost dobijanja kredita u iznosu od 2000€ od prvog radnog dana

Naše posredovanje pri zapošljavanju je besplatno!
Pomažemo u procesu nostrifikacije diplome!

Agencija “Smart kon” isključivo posluje na bazi provizije sa poslodavcem.
Od kandidata se očekuje komunikativnost, profesionalan odnos prema poslu, odgovornost i spremnost za napredovanje u poslu.

Prijave šaljite na email adresu info@smart-kon.de

Uz prijavu obavezno poslati CV na njemačkom jeziku sa fotografijom.
Na dan intervjua sa sobom donijeti sve potrebne dokumente prevedene na njemački jezik.

Razgovor i potpisivanje ugovora sa kandidatima koji ispunjavaju uslove će se održati:

 • 02.12.2017.  od 10:00 – dok se ne obavi intervju sa svim prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove

Na lokaciji: Hotel Dubrovnik
Školska 10
72 000 Zenica,
Bosna i Hercegovina

Agencija “Smart kon” dolazi u Zenicu i potražuje medicinske sestre i tehničare za više pokrajina u Njemačkoj

Poziv na intervju u Zenici!

 

Agencija “Smart kon” dolazi u Zenicu

i potražuje medicinske sestre i tehničare

za više pokrajina u Njemačkoj!

 

Agencija “Smart kon” traži veći broj:

 • medicinskih sestara i tehničara (opšti smjer),
 • za potrebe gerontološkog centra za njemačke pokrajine Niedersachsen, Schleswig Holstein., Hamburg i Bremen.

Poželjno radno iskustvo.

Plata:

 • 1900 € bruto do nostrifikacije diplome + dodaci za prekovremeni rad, rad praznicima i noćni rad
 • 2350 € bruto nakon nostrifikacije diplome + dodaci za prekovremeni rad, rad praznicima i noćni rad

Uslovi koje poslodavac traži su:

 • završena srednja ili viša medicinska škola, opšti smjer
 • položen državni ispit a mogu se prijaviti i oni koji volontiraju i čekaju polaganje državnog ispita
 • poznavanje njemačkog jezika minimalno B1 certifikat (Goethe, ÖSD ili TELC)
 • prijave moguće i kandidatima koji su u toku B1 certifikacije a već imaju A2
 • CV sa fotografijom na njemačkom jeziku
 • kopija pasoša
 • i sve prevedeno unaprijed na njemački jezik

Poslodavac nudi:

 • stalni radni odnos
 • redovnu platu
 • godišnji odmor sa svim beneficijama za prekovremeni rad, rad praznicima i noćni rad
 • organizacija smještaja
 • mogućnost napredovanja
 • opciono službeno vozilo
 • opciono pomoć oko regulisanja dijela troškova nostrifikacije
 • opciono snosi troškove obuke i polaganja ispita za B2 tokom čekanja na termin za ambasadu
 • refundacija putnih troškova i džeparca do Njemačke u ukupnom iznosu od 500€
 • mogućnost dobijanja kredita u iznosu od 2000€ od prvog radnog dana

Naše posredovanje pri zapošljavanju je besplatno!
Pomažemo u procesu nostrifikacije diplome!

Agencija “Smart kon” isključivo posluje na bazi provizije sa poslodavcem.
Od kandidata se očekuje komunikativnost, profesionalan odnos prema poslu, odgovornost i spremnost za napredovanje u poslu.

Prijave šaljite na email adresu info@smart-kon.de

Uz prijavu obavezno poslati CV na njemačkom jeziku sa fotografijom.
Na dan intervjua sa sobom donijeti sve potrebne dokumente prevedene na njemački jezik.

Razgovor i potpisivanje ugovora sa kandidatima koji ispunjavaju uslove će se održati:

 • 02.12.2017.  od 10:00 – dok se ne obavi intervju sa svim prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove

Na lokaciji: Hotel Dubrovnik
Školska 10
72 000 Zenica,
Bosna i Hercegovina